Virbla i mešač za slavinu – kako ih zameniti u par koraka

Virbla i mesac za slavinu

Sigurno vam se desilo da slavina počne da kaplje.To znači da je došlo do kvara koji može izazvati virbla ili mešač u slavini. Obično za taj problem ljudi zovu vodoinstalatera, a taj problem možete i sami rešiti. Od alata je potreban šrafciger i klješta.

Ono što prvo morate da uradite je da onemogućite dotok vode iz instalacije tako što ćete zavrnuti ventil. Ako je u pitanju protočni bojler, zavrnite jedan ventil. U slučaju da topla voda dolazi iz velikog bojlera iz kupatila, zavrnite dva ventila. Nakon toga proveriti da li još ima vode u instalaciji.

Keramička virbla – zamena

Skunuti plastični obeleživač sa rukohvata ( plavi ili crveni). Ispod obeleživača se nalazi šraf koji treba odvrnuti šrafcigerom

virbla za slavinu - virble
Zamena virble – skidanje poklopca
virbla za slavinu - virble
Odvrtanje virble ključem

Nakon odvrtanja skinuti rukohvat tako što ćete ga povući ka sebi.

Klještima se može odvrnuti stara virbla i izvaditi iz tela slavine.

Potrebno je da virbla bude odgovarajuća, jer ih ima više vrsta na tržištu.

Stavite novu odgovarajuću virblu.

Virbla sa plastičnim telom

Virble sa plastičnim telom, pre umetanja treba proveriti da li je plavi zavrtanj odvrnut do kraja. Ako nije, gumica neće moći da legne u telo česme.
Virbla se zategne klještima, ali budite pažljivi kod virble sa plastičnim telom da ne dodje do pucanja. Kod virble sa metalnim telom kao sa slike to nije problem.

Vratite ostale delove na svoje mesto i vaša slavina će ponovo biti u funkciji.

Zamena mešača na jednoručnoj slavini

U predhodnom tekstu pokazali smo vam kako se menja virbla na slavini.
Sada ćemo vam objasniti kako da kod jednoručne slavine zamenite mešač ( kartušu ).

Postupak je sličan. Prvo morate zatvoriti dovod vode i proveriti da li ima još vode u instalaciji.

poklopac za tipku slavine - virble
Skidanje poklopca sa tipke

Šrafcigerom skinuti plastični obeleživač, kao na slici. Ispod obeleživača se u unutrašnjosti nalazi šraf koji treba odvrnuti i samim tim osloboditi ručicu.

Skidanje tipke sa slavine - virble
Skidanje ručice sa slavine

Odvrnuti ukrasnu kapu, pa klještima odvrnuti rozetnu.

rozetna za slavinu - virble
Odvrtanje rozetne

Nakon toga izvaditi mešač i staviti novi.

mesac za slavinu - virble
Zamena mešača

Vratiti obrmutim redom sve delove koje ste skinuli.

Mešači na tržištu mogu biti uglavnom u dve dimenzije ( fi 35 i fi 40)

Virbla i mesac za slavinu
Diplon Retro baterija za sudoperu ST03167

Nadamo se da su vam ovi saveti bili korisni.

Napomena:

Ne predlažemo nikome da se upušta u izvodjenje bilo kakvih radova za koje nema dovoljno znanja i iskustva jer u suprotnom može dovesti u opasnost svoj ili tudi život i zdravlje. Nestručnim izvodjenjem radova može se pričiniti i znatna materijalna šteta. Najbolje je da ove projekte shvatite kao informativne, a da konkretan rad prepustite kvalifikovanim servisima ili drugim profesionalcima u odredjenoj oblasti. Za bilo kakve negativne posledice koje eventualno izazovete sami snosite odgovornost.