Priključak za veš mašinu – kako zameniti?

Priključak za veš mašinu, odnosno ventil kojim se reguliše dotok vode u veš mašinu, s vremena na vreme, može da   se pokvari.

Priključak se  najčešće  polomi na plastičnom rukohvatu, a može se desiti i da priključak usled dugog stajanja u jednom položaju “zariba” odnosno da se više ne može prekrenuti iz položaja u kome je stajao, a da se ne ošteti.

U slučaju da i vi imate ovih ili sličnih problema i želite da zamenite priključak, ovo je uputstvo za Vas. Pre nego što počnete da radite obavezno zatvorite vodu na glavnom ventilu.

Šta je potrebno od alata?

Alat: šrafciger, rocangle – klješta za vodovodne instalacije ili papagajke
Materijal: Teflon traka, rezervni (novi) ventil

Priključci za veš mašinu razlikuju se po konstrukciji u zavisnosti od proizvođača, međutim, postupak zamene je sličan.

Pronadjite način kako da skinete deo kojim se rukuje ventilom. Taj deo je obično plastičan i pričvršćen je šrafom ili kopčama – žabicama.

Skinite rukohvat. Nakon toga uklonite crevo za dovod vode u veš mašinu. Najčešće se ono može odvrnuti rukom.

Neispravan ventil odvrnite većim klještima “papagajkama” ili manjim rocanglama.

Nakon skidanja ventila, očistite navoje od ostataka kučine i rđe. Za to možete koristiti šrafciger.

Nakon pripreme navoja vodovodne instalacije, na navoje novog ventila namotajte teflonsku traku, zašrafite ventil i pritegnite pogodnim klještima.

Vodite računa da priključak za crevo za veš mašinu, nakon pritezanja ventila, bude u položaju pogodnom za priključivanje creva.

Postavite crevo za mašinu. Dovoljno je da ga čvrsto zašrafite rukom. U slučaju da ovde koristite klješta može se desiti da se navoj creva ošteti, naprsne i nakon toga propušta vodu.

Kada ste postavili crevo, otvorite glavni ventil i proverite da li voda negde curi.

Ukoliko je potrebno dotegnite spojeve i ventil je montiran. Ostaje još samo da postavite rukohvat na ventil i možete ga koristiti.

Napomena:
Ne predlažemo nikome da se upušta u izvodjenje bilo kakvih radova za koje nema dovoljno znanja i iskustva jer u suprotnom može dovesti u opasnost svoj ili tudi život i zdravlje. Nestručnim izvodjenjem radova može se pričiniti i znatna materijalna šteta. Najbolje je da ove projekte shvatite kao informativne, a da konkretan rad prepustite kvalifikovanim servisima ili drugim profesionalcima u odredjenoj oblasti. Za bilo kakve negativne posledice koje eventualno izazovete sami snosite odgovornost.