Šta su i zašto su bitne DDD usluge

dezinsekcija deratizacija beograd

Ukoliko nikada niste čuli za DDD usluge, to je dobro jer niste imali problema koje ove usluge rešavaju. Sa druge strane, to nije dobro, jer se niste bavili preventivom koje ove usluge nude.

DDD nije neka strana reč, nego skraćenica od dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija. Sada već klimate glavom i predpostavljate o čemu se radi. Da biste imali svest šta su i zašto su bitne ove usluge, udobno se zavalite i nastavite da čitate.

Dezinfekcija

Dezinfekcija vam je sigurno više nego poznata, naročito u poslednjih dve godine kada nam je bila svakodnevna rutina. Međutim, dezinfekciju je neophodno sprovoditi stalno, upravo da ne bi došlo do epidemija i pandemija. To što smo, neko više, neko manje uspešno sprovodili predstavlja borbu protiv mikroorganizama koji mogu biti opasni po zdravlje. Suština dezinfekcije je smanjivanje količine mikroorganizama na nivo koji je bezbedan po čoveka. To se postiže pomoću tri osnovne vrste mera: mehaničke, koje obuhvataju čišćenje, pranje prostora, filtriranje vazduha; fizičke podrazumevaju primenu odgovarajućih aparata za pranje, zagrevanje, hlađenje prostora i stvarnje uslova u kome mikroorganizmi ne mogu da prežive i treća mera je primena odgovarajućih hemijskih sredstava tzv. dezinficijenasa, koji su veoma efikasni.

dezinfekcija beograd
Dezinfekcija

Dezinfekcija je proces koji se sprovodi na više načina i u različito vreme. Preventivna dezinfekcija se sprovodi da ne bi došlo do zaražavanja, posebno u osetljivim ustanovama, kao što su bolnice  ili gde je velika frekventnost ljudi, primera radi javni prevoz. Ukoliko je već došlo do zaraze, tada se dezinfikuju zaražene osobe i kontaminirani prostor i to je tekuća dezinfekcija. Nakon epidemije, ponovo se vrši dezinfekcija prostora i tada je u pitanju završna dezinfekcija.

Dezinsekcija

Dezinsekcija predstavlja skup mera koje se bore protiv onih insekata koji se pojavljuju kao prenosioci raznih bolesti (komarac, krpelj) i kao izazivači štete na usevima i u ekonomskim skladištima (žižak, plamenac brašna,…). Dezinsekcija se, u zavisnosti od situacije, primenjuje pomoću različitih mera. Tu se pre svega misli na mehaničku metodu (lepila, trake, zamke), fizička(razni aparati za zagrevanje, osvetljavanje prostora) i hemijska meodauz pomoćhemijskih sredstava koja su svakako i najdelotvornija.

Deratizacija

Deratizacija je organizovana borba protiv raznih vrsta glodara. Najčešće su u pitanju pacovi i miševi koji svoja legla prave na deponijama u blizini naseljenih mesta. Međutim, veliki problem predstavljaju i glodari koje se nastanjuju na poljima, na kojima uništavaju velike količine useva, ali i u ekonomskim objektima u blizini kuće i dvorišta.

Glodari su opasni po zdravlje ljudi, budući da su prenosioci veoma zaraznih i opasnih bolesti (salmoneloza, leptospiroza). Takođe, ukoliko dođu u kontakt sa hranom (brašno, šećer, kukuruz) ona postaje kontaminirana i mora se baciti. Drugim rečima, glodari su velike štetočine i sa njima se mora ozbiljno i na vreme uhvatiti u koštac. Tu stupa na snagu deratizacija i to kao preventivna i kao kurativna.

deratizacija beograd
Deratizacija

Preventivna deratizacija podrazumeva sprovođenje svih onih mera kako ne bi došlo do pojave glodara i kontaminacije prostora. To podrazumeva visok stepen higijene prostora, pravilno odlaganje smeća, čišćenje i održavanje ekonomskih objekata, uklanjanje ostataka hrane, odvajanje namirnica i useva od poda i zidova i sl.

Ukoliko i pored svih mera ipak dođe do pojave i razmnožavanja glodara, primenjuju se biološke mere, odnosno uključivanje predatora, drugih životinja neprijatelja (mačke, psi, ptice grabljivice). Mehaničke i fizičke mere obuhvataju postavljanje zamki i klopki. Međutim, iako su navedene mere odgovarajuće, najbolje rezultate i dalje pokazuju hemijske mere, odnosno hemijski preparati koji se postavljaju na mestima gde se pojavljuju glodari ili u samuhranu u vidu rodenticida.

Značaj DDD usluga

Na osnovu svega navedenog jasno je zaključiti da su DDD usluge izuzetno bitne kako bi se uspostavila prirodna ravnoteža. Kako smo i sami (ljudi) kumovali situaciji i narušavanju prirode i stavarnju opasnosti u vidu štetočina, sasvim je opravdano da sada bijemo bitke uz pomoć DDD usluga.